Cách dùng Any

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Cách dùng Any, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Cách tiêu dùng Any bên dưới

1. Nghĩa của Any
Any là một từ hạn định. Nó được tiêu dùng để chỉ số lượng hoặc một con số ko định rõ và được tiêu dùng lúc ko cần biết số lượng cụ thể. Vì với nghĩa rộng và ko xác định, any thường được tiêu dùng trong câu phủ định và nghi vấn và trong những trường hợp muốn diễn đạt ý nghi ngờ hay phủ định.
Ví dụ:
Have you got any beer? (Anh với chút bia nào ko?)
We didn’t have any problems going through customs. (Chúng ta chẳng gặp vấn đề gì lúc thông qua thương chính cả.)
You never give me any help. (Anh chẳng bao giờ chịu giúp em gì cả.)
The noise of the party stopped me getting any sleep. (Tiếng ồn từ bữa tiệc làm cho tôi ko ngủ thêm được chút nào.)
I suddenly realise I’d come out without any money. (Tôi đột nhiên trông thấy rằng mình sẽ nghỉ việc mà chẳng nhận được chút tiền nào.)

Any thường đi sau if.
Ví dụ:
If you find any blackberries, keep some for me. (Nếu cậu tìm thấy quả mâm xôi, thì để dành cho tớ 1 ít nhé.)

– Thỉnh thoảng any với nghĩa “nếu với, nếu với bất cứ...”
Ví dụ:
Any fog will clear by noon. = if there is any fog, it will clear by noon. (Nếu với sương mù, thì nó sẽ tan trước buổi trưa.)
Perhaps you could correct any mistakes I’ve made. (Có nhẽ cậu với thể sửa nếu với bất cứ lỗi sai nào mà tớ mắc phải.)

Any cũng được tiêu dùng để nhấn mạnh với nghĩa “bất kỳ người nào/mẫu gì
Ví dụ:
You can borrow any book you like. (Cậu với thể mượn bất cứ cuốn sách nào cậu muốn.)

Bạn đang đọc:

2. Any và Some
Trái ngược với any, some thường tiêu dùng trong câu khẳng định.
Ví dụ:
I need some razor blades. (Tớ cần một vài lưỡi dao cạo.)
Have you got any razor blades? (Cậu với mẫu lưỡi dao cạo nào ko?)
Sorry, I haven’t got  any razor blades. (Rất tiếc, tớ chẳng với lưỡi dao cạo nào cả.)

3. Any, Not any và No
Any lúc đứng 1 mình thì ko mang nghĩa phủ định. Nó chỉ mang nghĩa phủ định lúc đồng hành với not.
Ví dụ;
She’s unhappy because she hasn’t got any friends. (Cô đấy ko vui vì cô đấy ko với người bạn nào cả.)
KHÔNG DÙNG: She’s unhappy because she has got any friends.

No thì với nghĩa giống như not any, nhưng nhấn mạnh hơn.
Ví dụ:
She has got no friends. (Cô đấy chẳng với người bạn nào cả.)

Not any ko thể đứng đầu câu, thay vào đó ta tiêu dùng No.
Ví dụ:
No cigarette is harmless. (Ko với loại thuốc lá nào là vô hại cả.)
No tourists came to the town that year. (Ko với du khách nào ghé thăm thị trấn vào năm đó.)

4. Danh từ lúc với và ko với any
Với danh từ ko đếm được và danh từ đếm được số nhiều, chỉ tiêu dùng any lúc nói tới số lượng ko xác định. 
Ví dụ:
Is there any water in that can? (Với chút nước nào trong mẫu lon đó ko?)
Is there water on the moon? (Với nước trên mặt trăng ko?) => Nhấn mạnh tới sự tồn tại của nước chứ ko nói tới số lượng, nên ko tiêu dùng any.

Dad hasn’t got any hair. (Bố chẳng với tý tóc nào.) 
Birds have feather, not hair. (Chim với lông vũ, chứ ko phải lông thú.) => Ko quan tâm tới số lượng, chỉ nhấn mạnh sự tồn tại của hair, nên ko tiêu dùng any.

None of her children have got any sense. (Ko đứa con nào của cô đấy là với ý thức cả.) 
Ann looks like her mother, but she hasn’t got blue eyes. (Ann trông giống mẹ, nhưng cô đấy ko với đôi mắt xanh.) 
KHÔNG DÙNG:  She hasn’t got any blue eyes. (Con người với số lượng mắt nhất định là 2, nên ko tiêu dùng any.)

5. Any với nghĩa “bất kể, bất kỳ”
Any với thể được tiêu dùng với nghĩa “bất kể, bất kỳ” để nhấn mạnh sự tự do lựa chọn. Lúc tiêu dùng với nghĩa này, any với thể đứng trong câu khẳng định, câu phủ định và nghi vấn, và với thể đứng trước danh từ đếm được số ít, danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ ko đếm được.
Ví dụ:
Ask any doctor, they will all tell you that alcohol is a poison. (Hãy cứ hỏi bất kỳ bác bỏ sĩ nào xem, họ sẽ đều nói với anh rằng rượu chính là chất độc.)
She goes out with any boy who asks her. (Cô đấy đi chơi với bất kỳ người con trai nào rủ cô đấy.)
When shall I come? ~ Any time. (Tớ nên tới lúc nào? ~ Bất kể lúc nào cũng được.)

Xem thêm:

Chúng ta với thể tiêu dùng just any để câu rõ nghĩa hơn.
I don’t do just any work, I choose jobs that interest me. (Ko phải là tôi làm bất kể công việc gì, tôi chỉ chọn những việc mà tôi thấy hứng thú.)
Nếu tiêu dùng I don’t do any work (Tôi ko làm việc gì) thì với thể sẽ gây hiểu nhầm.

Lưu ý: chúng ta tiêu dùng either, ko tiêu dùng any, lúc nói tới sự lựa chọn 1 trong 2 người/vật.
Ví dụ:
I can write with either hand. (Tôi với thể viết bằng tay nào cũng được.)
KHÔNG DÙNG: I can write with any hand.

6. Cách tiêu dùng at all
At all thường tiêu dùng được tiêu dùng để nhấn mạnh ý nghĩa cho cụm (not) any.
Ví dụ:
I’ll do any job at all- even road-sweeping. (Tôi sẽ làm bất kể công việc gì- thậm chí là quét dọn đường.)
She doesn’t speak any English at all. (Cô đấy ko nói được chút tiếng Anh nào.)

7. Any và Any of
Lúc đứng trước một từ hạn định (mạo từ xác định, từ chỉ định, tính từ/đại từ sở hữu) hoặc một đại từ thì ta tiêu dùng any of.
Ví dụ:
I didn’t go to any lectures last term. (Tớ ko hề tham gia bài giảng nào vào học kỳ trước.)
KHÔNG DÙNG: I didn’t go to any of lectures last term.
I wasn’t interested in any of the lectures. (Tớ chẳng thấy hứng thú với bài giảng nào cả.)
KHÔNG DÙNG: I wasn’t interested in any the lectures.

Do any books here belong to you? (Với cuốn sách nào ở đây là của cậu ko?)
Do any of these books belong to you? (Với bất kỳ cuốn nào trong số những cuốn sách ở đây là của cậu ko?)

I don’t think any staff want to work tomorrow. (Tớ ko nghĩ với viên chức nào lại muốn làm việc vào ngày mai đâu.)
I don’t think any of us want to work tomorrow. (Tớ ko nghĩ với người nào trong số chúng ta lại muốn làm việc vào ngày mai đâu.)

Lưu ý: lúc xếp sau any of là một danh từ số nhiều đóng vai trò là chủ ngữ, thì động từ với thể chia cả ở dạng số ít và số nhiều. Trong văn phong trọng thể thì thường chia số ít.
Ví dụ:
If any of your friends is/are interested, let me know. (Nếu với bất kỳ người nào trong số những người bạn của cậu quan tâm, thì hãy cho tớ biết nhé.)

8. Lúc any đứng một mình, ko với danh từ phía sau
Ta với thể lược bỏ danh từ xếp sau any, nếu như câu đã rõ nghĩa.
Ví dụ:
A: Did you got the oil? (Cậu tậu dầu chưa?)
B: No, there wasn’t any left. (Chưa, chẳng còn chút dầu nào cả.)

Xem thêm:

Thay vì not any, chúng ta cũng với thể tiêu dùng none.
Ví dụ:
No, there was none left. (Chẳng còn chút dầu nào cả.)

Chúng ta ko tiêu dùng any, not any đứng một mình để trả lời cho nghi vấn.
Ví dụ:
A: What day shall I come? (Tớ nên tới vào hôm nào?)
B: Any day. (Bất kể ngày nào cũng được)
KHÔNG DÙNG : Any.
A: How much money have you got? (Cậu với bao nhiêu tiền?)
B: None. (chẳng với đồng nào cả.)
KHÔNG DÙNG: Not any.

9. Từ ghép
Những quy luật trên với thể vận dụng với cả những từ ghép anybody, anyone, anything, anywhere.

Source:
Category:

1. Nghĩa của Any
Any là một từ hạn định. Nó được tiêu dùng để chỉ số lượng hoặc một con số ko định rõ và được tiêu dùng lúc ko cần biết số lượng cụ thể. Vì với nghĩa rộng và ko xác định, any thường được tiêu dùng trong câu phủ định và nghi vấn và trong những trường hợp muốn diễn đạt ý nghi ngờ hay phủ định.
Ví dụ:
Have you got any beer? (Anh với chút bia nào ko?)
We didn’t have any problems going through customs. (Chúng ta chẳng gặp vấn đề gì lúc thông qua thương chính cả.)
You never give me any help. (Anh chẳng bao giờ chịu giúp em gì cả.)
The noise of the party stopped me getting any sleep. (Tiếng ồn từ bữa tiệc làm cho tôi ko ngủ thêm được chút nào.)
I suddenly realise I’d come out without any money. (Tôi đột nhiên trông thấy rằng mình sẽ nghỉ việc mà chẳng nhận được chút tiền nào.)

Any thường đi sau if.
Ví dụ:
If you find any blackberries, keep some for me. (Nếu cậu tìm thấy quả mâm xôi, thì để dành cho tớ 1 ít nhé.)

– Thỉnh thoảng any với nghĩa “nếu với, nếu với bất cứ...”
Ví dụ:
Any fog will clear by noon. = if there is any fog, it will clear by noon. (Nếu với sương mù, thì nó sẽ tan trước buổi trưa.)
Perhaps you could correct any mistakes I’ve made. (Có nhẽ cậu với thể sửa nếu với bất cứ lỗi sai nào mà tớ mắc phải.)

Any cũng được tiêu dùng để nhấn mạnh với nghĩa “bất kỳ người nào/mẫu gì
Ví dụ:
You can borrow any book you like. (Cậu với thể mượn bất cứ cuốn sách nào cậu muốn.)

Bạn đang đọc:

2. Any và Some
Trái ngược với any, some thường tiêu dùng trong câu khẳng định.
Ví dụ:
I need some razor blades. (Tớ cần một vài lưỡi dao cạo.)
Have you got any razor blades? (Cậu với mẫu lưỡi dao cạo nào ko?)
Sorry, I haven’t got  any razor blades. (Rất tiếc, tớ chẳng với lưỡi dao cạo nào cả.)

3. Any, Not any và No
Any lúc đứng 1 mình thì ko mang nghĩa phủ định. Nó chỉ mang nghĩa phủ định lúc đồng hành với not.
Ví dụ;
She’s unhappy because she hasn’t got any friends. (Cô đấy ko vui vì cô đấy ko với người bạn nào cả.)
KHÔNG DÙNG: She’s unhappy because she has got any friends.

No thì với nghĩa giống như not any, nhưng nhấn mạnh hơn.
Ví dụ:
She has got no friends. (Cô đấy chẳng với người bạn nào cả.)

Not any ko thể đứng đầu câu, thay vào đó ta tiêu dùng No.
Ví dụ:
No cigarette is harmless. (Ko với loại thuốc lá nào là vô hại cả.)
No tourists came to the town that year. (Ko với du khách nào ghé thăm thị trấn vào năm đó.)

4. Danh từ lúc với và ko với any
Với danh từ ko đếm được và danh từ đếm được số nhiều, chỉ tiêu dùng any lúc nói tới số lượng ko xác định. 
Ví dụ:
Is there any water in that can? (Với chút nước nào trong mẫu lon đó ko?)
Is there water on the moon? (Với nước trên mặt trăng ko?) => Nhấn mạnh tới sự tồn tại của nước chứ ko nói tới số lượng, nên ko tiêu dùng any.

Dad hasn’t got any hair. (Bố chẳng với tý tóc nào.) 
Birds have feather, not hair. (Chim với lông vũ, chứ ko phải lông thú.) => Ko quan tâm tới số lượng, chỉ nhấn mạnh sự tồn tại của hair, nên ko tiêu dùng any.

None of her children have got any sense. (Ko đứa con nào của cô đấy là với ý thức cả.) 
Ann looks like her mother, but she hasn’t got blue eyes. (Ann trông giống mẹ, nhưng cô đấy ko với đôi mắt xanh.) 
KHÔNG DÙNG:  She hasn’t got any blue eyes. (Con người với số lượng mắt nhất định là 2, nên ko tiêu dùng any.)

5. Any với nghĩa “bất kể, bất kỳ”
Any với thể được tiêu dùng với nghĩa “bất kể, bất kỳ” để nhấn mạnh sự tự do lựa chọn. Lúc tiêu dùng với nghĩa này, any với thể đứng trong câu khẳng định, câu phủ định và nghi vấn, và với thể đứng trước danh từ đếm được số ít, danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ ko đếm được.
Ví dụ:
Ask any doctor, they will all tell you that alcohol is a poison. (Hãy cứ hỏi bất kỳ bác bỏ sĩ nào xem, họ sẽ đều nói với anh rằng rượu chính là chất độc.)
She goes out with any boy who asks her. (Cô đấy đi chơi với bất kỳ người con trai nào rủ cô đấy.)
When shall I come? ~ Any time. (Tớ nên tới lúc nào? ~ Bất kể lúc nào cũng được.)

Xem thêm:

Chúng ta với thể tiêu dùng just any để câu rõ nghĩa hơn.
I don’t do just any work, I choose jobs that interest me. (Ko phải là tôi làm bất kể công việc gì, tôi chỉ chọn những việc mà tôi thấy hứng thú.)
Nếu tiêu dùng I don’t do any work (Tôi ko làm việc gì) thì với thể sẽ gây hiểu nhầm.

Lưu ý: chúng ta tiêu dùng either, ko tiêu dùng any, lúc nói tới sự lựa chọn 1 trong 2 người/vật.
Ví dụ:
I can write with either hand. (Tôi với thể viết bằng tay nào cũng được.)
KHÔNG DÙNG: I can write with any hand.

6. Cách tiêu dùng at all
At all thường tiêu dùng được tiêu dùng để nhấn mạnh ý nghĩa cho cụm (not) any.
Ví dụ:
I’ll do any job at all- even road-sweeping. (Tôi sẽ làm bất kể công việc gì- thậm chí là quét dọn đường.)
She doesn’t speak any English at all. (Cô đấy ko nói được chút tiếng Anh nào.)

7. Any và Any of
Lúc đứng trước một từ hạn định (mạo từ xác định, từ chỉ định, tính từ/đại từ sở hữu) hoặc một đại từ thì ta tiêu dùng any of.
Ví dụ:
I didn’t go to any lectures last term. (Tớ ko hề tham gia bài giảng nào vào học kỳ trước.)
KHÔNG DÙNG: I didn’t go to any of lectures last term.
I wasn’t interested in any of the lectures. (Tớ chẳng thấy hứng thú với bài giảng nào cả.)
KHÔNG DÙNG: I wasn’t interested in any the lectures.

Do any books here belong to you? (Với cuốn sách nào ở đây là của cậu ko?)
Do any of these books belong to you? (Với bất kỳ cuốn nào trong số những cuốn sách ở đây là của cậu ko?)

I don’t think any staff want to work tomorrow. (Tớ ko nghĩ với viên chức nào lại muốn làm việc vào ngày mai đâu.)
I don’t think any of us want to work tomorrow. (Tớ ko nghĩ với người nào trong số chúng ta lại muốn làm việc vào ngày mai đâu.)

Lưu ý: lúc xếp sau any of là một danh từ số nhiều đóng vai trò là chủ ngữ, thì động từ với thể chia cả ở dạng số ít và số nhiều. Trong văn phong trọng thể thì thường chia số ít.
Ví dụ:
If any of your friends is/are interested, let me know. (Nếu với bất kỳ người nào trong số những người bạn của cậu quan tâm, thì hãy cho tớ biết nhé.)

8. Lúc any đứng một mình, ko với danh từ phía sau
Ta với thể lược bỏ danh từ xếp sau any, nếu như câu đã rõ nghĩa.
Ví dụ:
A: Did you got the oil? (Cậu tậu dầu chưa?)
B: No, there wasn’t any left. (Chưa, chẳng còn chút dầu nào cả.)

Xem thêm:

Thay vì not any, chúng ta cũng với thể tiêu dùng none.
Ví dụ:
No, there was none left. (Chẳng còn chút dầu nào cả.)

Chúng ta ko tiêu dùng any, not any đứng một mình để trả lời cho nghi vấn.
Ví dụ:
A: What day shall I come? (Tớ nên tới vào hôm nào?)
B: Any day. (Bất kể ngày nào cũng được)
KHÔNG DÙNG : Any.
A: How much money have you got? (Cậu với bao nhiêu tiền?)
B: None. (chẳng với đồng nào cả.)
KHÔNG DÙNG: Not any.

9. Từ ghép
Những quy luật trên với thể vận dụng với cả những từ ghép anybody, anyone, anything, anywhere.

Source:
Category:

Tham khảo thêm: Cách tiêu dùng Any

Related Posts