Cách đưa tọa độ 0 0 về 1 điểm trong autocad


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn những bạn cách đưa tọa độ 0 0 về 1 điểm trong autocad

Vì sao chúng ta cần phải đưa tọa độ 0 0 về 1 điểm, có nhẽ sở hữu rất nhiều lý do ta cần phải thực hiện việc đó nhưng ở đây tôi sẽ nêu ra một vài lý đo

+ Đưa về tọa độ  0 0 để chúng ta sở hữu thể xuất bản vẽ Autocad sang những hệ phần mềm 3D khó vẽ curve được tự do, nên trước lúc xuất qua phần mềm 3D ta cần chuyển bản vẽ Autocad về tọa độ 0 0

+ Sử dụng cho Autolisp trong autocad , chúng ta khó lòng nào bắt một điểm bất kỳ để tính toán, chúng ta sẽ xét nó là 0 0 để sở hữu thể đễ dàng bít tọa điểm điểm còn lại

+ Đưa về tọa độ 0 0 để chúng ta chạy Cam cho những bản vẽ cắt đơn thuần

Cách đưa tọa độ 0 0 về 1 điểm trong autocad

Ở dưới đây mình sở hữu 1 clip hướng dẫn, vững chắc những bạn sẽ hiểu

Mình sử dụng lệnh UCS => Gõ Space => chọn điểm => click chuột ra ngoài xác định tọa độ ox => gõ Space

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *