Cách bắt điểm thủ công cho bản vẽ autocad


Hôm qua tôi đã hướng dẫn những bạn như là sữa lỗi bắt điểm trong autocad, chỉnh bắt điểm tự động trong autocad, thì hôm nay tôi xin hướng dẫn thêm một cách bắt điểm khác nữa đó là cách bắt điểm thủ công cho bản vẽ autocad, chúng ta hoàn toàn với thể kết hợp nhiều cách để tạo nên bản vẽ

Cách bắt điểm thủ công cho bản vẽ autocad

Vì sao autocad đã với chế độ bắt điểm tự động lại còn thêm chế độ bắt điểm thủ công để làm gì, lúc chúng ta vẽ cad thì bắt điểm tự động sẽ kém xác thực hơn bắt điểm thủ công, bắt điểm thủ công thì sử dụng chủ yếu bắt tâm đường tròn, bắt tâm giữa 2 điểm và bắt tâm đoạn thẳng

Cách bắt điểm thủ công cho bản vẽ autocad

Đè nút Shift + Click chuột phải => sẽ hiện ra bảng bắt điểm như hình bên dưới

Chúng ta với thể click chuột chọn cách bắt điểm trong autocad

Hoặc là gõ phím , ví dụ bạn thấy bắt tâm đường tròn Center trong hình trên với gạch dưới chữ C => tương tự lúc bạn gõ C thì nó hiểu là bạn bắt tâm center

Ở đây thông thường mình sài Mid between 2 Point và Center mà thôi còn lại thì mình sài chế độ bắt điểm tự động trong autocad

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *