Các cụm từ thông dụng với Repair

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Các cụm từ thông dụng với Repair, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Những cụm từ thông dụng với Repair bên dưới

Repair mang tức là sửa chữa thay thế, Phục hồi. Những cụm từ với repair rất thông dụng. Chúng ta cùng học những cụm từ với repair trong bài học kinh nghiệm này nhé .

 1. V+ repair

Need repairs: cần sửa chữa

Bạn đang đọc: Những cụm từ thông dụng với Repair


Ví dụ :

Do you have something need repairs ?

Cậu mang dòng gì cần sửa ko ?

Carry out repairs : thực thi thay thế sửa chữa

Ví dụ :

The school was closed for two months while repairs were carried out .

Trường học đóng cửa hai tháng trong lúc thay thế sửa chữa .

Undergo repairs : trải qua trật tự sửa chữa thay thế

Ví dụ :

The car was broken down and it is now undergoing repairs .

Chiếc xe bị hỏng và nó đang phải trải qua trật tự thay thế sửa chữa .

Complete repairs : sửa xong

Ví dụ :

We’ve just completed repairs your car .

Chúng tôi vừa sửa xong chiếc xe của bạn .

2. Adj + repair

Essential repairs : những sửa chữa thay thế quan yếu, thiết yếu

Ví dụ :

The aim of this project was to carry out essential repairs for the building .

Mục đích của dự án Bất Động Sản là để triển khai những sửa chữa thay thế thiết yếu cho toà nhà .

Major repairs : những sửa chữa thay thế to, sửa chữa thay thế phạm vi đa phần

Ví dụ :

When major repairs were needed, engineers could temporarily divert the water away from a damage section .

Lúc cần phải thay thế sửa chữa những phạm vi chính, những kỹ sư hoàn toàn mang thể trong thời khắc tạm thời cho nước đi hướng khác khỏi những đoạn bị hỏng .

Minor repairs : sửa chữa thay thế nhỏ, sửa chữa thay thế phạm vi phụ

Ví dụ :

We will carry out minor repairs in our flat .

Chúng ta sẽ thực thi thay thế sửa chữa 1 số ít thứ nhỏ trong nhà ở .

Simple repairs : những sửa chữa thay thế rất nhỏ, đơn thuần

Ví dụ:

Xem thêm: Những chức danh trong tiếng Anh và cách tiêu dùng

You can fix these windows by yourself, they’re just simple repairs .

Cậu hoàn toàn mang thể tự sửa những dòng cánh cửa này, chúng chỉ là những thay thế sửa chữa đơn thuần .

3. N + of + repair

The cost of repairs : ngân sách thay thế sửa chữa

Ví dụ :

How much is the cost of repairs this car ?

Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa dòng xe này hết bao nhiêu ?

In need of repair : rất cần được sửa chữa thay thế

Ví dụ :

Our house is in need of repair .

Nhà của tất cả chúng ta rất cần được thay thế sửa chữa .

USD + worth of repairs : trị giá của việc sửa chữa thay thế

Ví dụ :

The museum needs a 20.000 USD worth of repairs .

Bảo tồn cần một khoản ngân sách sửa chữa trị giá 20.000 USD Mỹ .

A program of repairs : chương trình sửa chữa thay thế

Ví dụ :

They planned a program of repairs for this school in next month .

Họ đã lên kế hoạch chương trình sửa chữa thay thế ngôi trường này trong tháng tới .

4. Những cụm từ thông dụng khác

Tobe under repair : đang được sửa chữa thay thế

Ví dụ :

Later we came to a river, but the bridge was under repair .

Sau đó chúng tôi tới một con tuy nhiên, nhưng cây cầu đang được sửa chữa thay thế .

Keep in good repair : dữ gìn và bảo vệ tốt

Ví dụ :

He keeps his precious car shinning and in good repair .

Anh đấy giữ chiếc xe quý của mình bóng nhoáng và dữ gìn và bảo vệ tốt .

Damage beyond repair : hỏng, ko hề Phục hồi, ko hề thay thế sửa chữa

Ví dụ :

 

Xem thêm: LGBTQ là gì và tìm hiểu về cùng đồng LGBT hiện nay

The engine was damaged beyond repair .

Động cơ đã ko sửa được nữa rồi .

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: Những cụm từ thông dụng với Repair

Related Posts