Tổng hợp 13 bưu chính công ích là gì hot nhất 2022

Tổng hợp các kiến thức được chúng tôi tổng hợp từ 10+ bài viết có top Google nói về bưu chính công ích là gì hay nhất được tổng hợp tại đây.Dịch vụ bưu chính công ích là gì? Quyền và nghĩa vụ của …

Dịch vụ bưu chính công ích là gì? – Hỏi đáp pháp luật

Dịch vụ bưu chính công ích là gì?
 • Tác giả: hoidap.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Lượt xem: 64688
 • Đánh giá: 2.26⭐ ( 30141 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, gồm dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch vụ bưu chính công ích là gì? Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật bưu chính 2010 Dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/dich-vu-buu-chinh-cong-ich-la-gi/

Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Lượt xem: 64688
 • Đánh giá: 2.26⭐ ( 30141 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Khái niệm dịch vụ bưu chính công ích được quy định là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, gồm dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Hàng triệu khách hàng đã rất hài lòng khi nhận được sự hỗ trợ của Luật sư…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich/

Dịch vụ bưu chính công ích là gì? – Ngân hàng Pháp luật

Dịch vụ bưu chính công ích là gì?
 • Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Lượt xem: 64688
 • Đánh giá: 2.26⭐ ( 30141 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ bưu chính được cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, gồm dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch vụ bưu chính công ích là gì? Dịch vụ bưu chính công ích là gì? Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật bưu chính 2010 Dịch vụ bưu chính…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/dich-vu-buu-chinh-cong-ich-la-gi/

Dịch vụ bưu chính công ích gồm những dịch vụ nào?

Dịch vụ bưu chính công ích gồm những dịch vụ nào?
 • Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Lượt xem: 64688
 • Đánh giá: 2.26⭐ ( 30141 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: 23 thg 5, 2018 — 1. Dịch vụ bưu chính phổ cập là dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 ki-lô-gam …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch vụ bưu chính công ích gồm những dịch vụ nào?Dịch vụ bưu chính công ích gồm những dịch vụ nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thùy…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/dich-vu-buu-chinh-cong-ich-gom-nhung-dich-vu-nao/

Hoạt động bưu chính công ích theo Luật Bưu chính

Hoạt động bưu chính công ích theo Luật Bưu chính
 • Tác giả: luatsu247.net
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Lượt xem: 64688
 • Đánh giá: 2.26⭐ ( 30141 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Dịch vụ bưu chính công ích là gì? — Dịch vụ bưu chính công ích là dịch cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, bao gồm: Dịch vụ bưu chính phổ cập là dịch vụ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hoạt động bưu chính công ích theo Luật Bưu chính Dịch bệnh khiến việc thực hiện các thủ tục hành chính như xác nhận tình trạng hôn nhân; trích lục…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/hoat-dong-buu-chinh-cong-ich-theo-luat-buu-chinh/

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện …

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính
 • Tác giả: phutho.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Lượt xem: 64688
 • Đánh giá: 2.26⭐ ( 30141 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: 2 thg 2, 2022 — Hiện nay, Nhà nước chỉ định Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam VNPost (trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Phú Thọ) là đơn vị cung ứng dịch vụ; mức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện thủ tục hành chính Người dân đăng ký trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/day-manh-su-dung-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-trong-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh/

Các dịch vụ hành chính công – VNPost

Các dịch vụ hành chính công
 • Tác giả: vnpost.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Lượt xem: 64688
 • Đánh giá: 2.26⭐ ( 30141 lượt đánh giá )
 • Đánh giá cao nhất: 5⭐
 • Đánh giá thấp nhất: 1⭐
 • Tón tắt: Bưu điện Việt Nam – Vietnam Post – VNPost.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các dịch vụ hành chính công VNPost là doanh nghiệp được Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành…
 • Link bài viết: https://blogchiaseaz.com/blog/cac-dich-vu-hanh-chinh-cong/

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết tổng hợp của blogchiaseaz.com nói về bưu chính công ích là gì các bạn có thể để lại ý kiến đánh giá dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp và ghi nhận thông tin.

Related Posts