BIỆN PHÁP THI CÔNG TOP DOWN

Giải pháp thi công top down là khái niệm thân thuộc trong ngành nghề thi công xây dựng. Tuy nhiên, đối với những kẻ ngoại đạo thì đây vẫn là khái niệm khá xa lạ. Trong bài viết dưới đây, sẽ giúp những bạn tìm hiểu về giải pháp thi công top down cùng những thông tin thú vị xung quanh hình thức xây dựng này. Tham khảo ngay nhé!

1. Kỹ thuật thi công top down là gì?

Biện pháp thi công top down
Kỹ thuật thi công top down là kỹ thuật thi công phần ngầm của dự án từ trên xuống.

Kỹ thuật thi công top down được hiểu là kỹ thuật thi công phần ngầm của dự án nhà theo phương pháp từ trên xuống, khác với phương pháp thi công truyền thống: thi công từ dưới lên.

Trong kỹ thuật thi công top down, đơn vị thi công sở hữu thể vừa thi công những tầng ngầm (bên dưới cốt ± 0,00) và móng của dự án, đồng thời, thi công một số hữu hạn những tầng nhà, thuộc phần thân, bên trên cốt ko (trên mặt đất).

2. Giải pháp thi công top down chuẩn kỹ thuật

Giải pháp thi công top down chuẩn được thực hiện theo những bước sau:

Những tầng hầm được thi công bằng cách thì công phần tường vây bằng hệ cọc barrette xung quanh nhà (sau này phần trên đỉnh của tường vây tiêu dùng làm tường bao của toàn bộ những tầng hầm) và hệ cọc khoan nhồi (nằm dưới chân những móng cột) bên trong mặt bằng nhà. Tuy nhiên, tường vây được thi công dựa trên kỹ thuật cọc nhồi bê tông tới cốt mặt đất tự nhiên hoặc cốt tầng trệt).

Đơn vị thi công sở hữu thể khởi đầu thi công top down từ mặt nền hầm thứ nhất nếu hệ tường vây được thi công từ mặt đất tự nhiên thấp hơn cốt nền tầng trệt. Lúc đó, tầng hầm thứ nhất được thi công bằng phương pháp từ dưới lên, phần tường vây trên đỉnh sở hữu nhiệm vụ như hệ tường cừ giữ thành hố đào. Trường hợp này cũng sở hữu thể gọi là bán Top down hay semi top down.

Biện pháp thi công top down
Những tầng hầm được thi công bằng cách thì công phần tường vây bằng hệ cọc barrette xung quanh nhà và hệ cọc khoan nhồi.
Đối với những cọc khoan nhồi bê tông dưới móng cột ở phía trong mặt bằng nhà; thi ko triển khai thi công tới mặt đất mà chỉ tối ngang cốt móng. Phần trên chịu lực tốt, ngay bên dưới móng của những cọc nhồi này; được đặt sẵn những cốt thép bằng thép hình; chờ dài lên trên tới cốt ko (cốt nền ngay tại mặt đất).

Lúc làm khuôn dầm, đơn vị thi công sở hữu thể tiêu dùng ngay đất; để làm khuôn học một phần của khuôn đúc dầm và sàn bê tông cốt thép tại cốt ko.

Lúc tiến hành đổ bê tông sàn cốt, đơn vị thi công ko phải chừa lại phần sàn; khu thang bộ lên xuống tầng ngầm, để (cùng kết hợp với ô thang máy); lấy lối đào đất và đưa đất lên lúc thi công tầng hầm.

Sàn này phải được liên kết vững chắc với những khối thép hình trụ đỡ chờ sẵn; và liên kết với hệ tường vây; (tường vây là gối đỡ chịu lực vĩnh viễn của sàn bê tông này).

Sau lúc bê tông dầm, sàn tại cốt ko đã đạt cường độ tháo toá khuôn đúc;người ta tiến hành cho máy đào chui qua những lỗ thang chờ sẵn nêu ở trên; xuống đào đất tầng hầm ngay bên dưới sàn cốt ko.

Tiếp tục thi công những tầng hầm bên dưới dưới như cách thi công tầng hầm trước hết. Tuy nhiên, tầng hầm cuối cùng thay vì đổ bê tông sàn; thì đơn vị thi công tiến hành làm kết cấu móng và đài móng. Đồng thời với việc thi công mỗi tầng hầm thì trên mặt đất; người ta vẫn sở hữu thể thi công một hay vài tầng nhà thuộc phần thân như thường ngày.

Related Posts