Bật LWT trong autocad như thế nào

Những bạn thường nghe bạn bè mình nói về LWT trong autocad phải ko nào, lúc bạn bật nó thì bạn sẽ thấy được nét nào là nét đậm nét nào là nét mảnh, vì thuần tuý là một bản vẽ cơ khí thì cần với nét đậm nét mãnh một cách rõ ràng

 Bật LWT trong autocad để làm gì

Mục đích của bật LWT trong autocad là để thể hiện nét đậm nét mảnh cho bản vẽ để bạn tiện lợi kiểm soát một bản vẽ cơ khí, vì trong một bản vẽ cơ khí sẽ với phân ra nét nào là nét đậm, nét loại nào là nét mảnh

 Bật LWT trong autocad như thế nào

Chúng ta nhìn góc trái bên dưới sẽ với một thanh .

Xem video demo 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *