“approval” là gì? Nghĩa của từ approval trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết “approval” là gì? Nghĩa của từ approval trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết “approval” là gì? Nghĩa của từ approval trong tiếng Việt. Tự điển Anh-Việt bên dưới

approval

approval /ə’pru:vəl/

 • danh từ
  • sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận
   • to nod in approval: gật đầu, đồng ý
   • to give one’s approval to a plan: tán thành một kế hoạch
   • to meet with approval: được sự đồng ý, được chấp thuận
   • on approval: (thương nghiệp) (như) on appro ((xem) appro)
  • sự phê chuẩn

 chấp nhận phê chuẩn

 • requiring approval: yêu cầu phê chuẩn
 • requiring official approval: yêu cầu phê chuẩn
 • requiring official approval: yêu cầu phê chuẩn chính thức
 • site approval: sự phê chuẩn hiện trường
 • Ngành: xây dựng

   sự chấp thuận sự đồng ý sự duyệt y

 • approval of drawings: sự duyệt y những bản vẽ
 •  sự phê chuẩn

 • site approval: sự phê chuẩn hiện trường
 •  sự tán thành thỏa thuận (duyệt)approval (for) chấp thuận (cho)approval log bản ghi phê duyệtapproval test sự thí nghiệm kiểm traapproval test sự thí nghiệm nghiệm thuapproval test sự thử kiểm traapproval test sự thử nghiệm thufinal approval sự phê duyệt cuối cùngproject approval sự phê duyệt thiết kếtype approval sự duyệt kiểutype approval test sự thử nghiệm thu tiêu biểu (máy) chuẩn nhận duyệt hạch chuẩn (sự phê chuẩn sau lúc xem xét) phê duyệt sự phê chuẩn sự phê chuẩn đồng ý sự tán thành thừa chuẩn thừa nhận ưng thuận

 • on approval: theo sự ưng thuận
 • approval sale

   bán cho trả lạiapproval sale bán được trả lạiapproval sale sự bán thửapproval test thí nghiệm giám địnhautomatic approval (system) hệ thống duyệt xét tự động (giấy phép nhập khẩu)certificate of approval giấy chấp thuậnfinal approval phê chuẩn tối hậugoods on approval hàng với thể trả lạigoods on approval hàng tiêu dùng thử chờ tậu (vừa ý mới thu tiền)goods on approval hàng giao thửgoods on approval hàng tậu nếu vừa ýletter of approval thư chấp nhậnletter of approval thư đồng ýon approval tậu nếu vừa ýon approval theo sự ưng ýon approval theo thỏa thuậnon approval với điều kiện hàng cho xempurchasing approval phê chuẩn với điều kiện. qualified approval phê chuẩn với điều kiệnsale on approval sự bán hàng tiêu dùng thửsell on approval bán cho trả lại nếu ko vừa ýsell on approval bán tiêu dùng thửsell on approval (to …) bán tiêu dùng thửshipping letter of approval thư chấp thuận chở hàngspending approval chuẩn chisubject to approval tùy thuộc sự chấp nhậnsubject to approval of import license còn chờ nhận giấy phép nhập khẩuunanimous approval of the buyer sự đồng ý nhất trí của bên tậu

  Thuật ngữ ngành Bảo hiểm

  APPROVAL

  Chấp nhận

  Việc tổ chức bảo hiểm chấp nhận giấy yêu cầu bảo hiểm với chữ ký của một viên chức của tổ chức bảo hiểm trên đơn. Viên chức này phải là người với quyền ký. Người đó thường là chủ toạ hay là giám đốc tổ chức. Đại lý bán bảo hiểm thông thường ko với quyền ký chấp nhận đơn bảo hiểm.

  Việc tổ chức bảo hiểm chấp nhận giấy yêu cầu bảo hiểm với chữ ký của một viên chức của tổ chức bảo hiểm trên đơn. Viên chức này phải là người với quyền ký. Người đó thường là chủ toạ hay là giám đốc tổ chức. Đại lý bán bảo hiểm thông thường ko với quyền ký chấp nhận đơn bảo hiểm.

  Xem thêm:

  Xem thêm:

  Bạn đang đọc:

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): approval, disapproval, approve, disapprove, approving, disapproving, approvingly

  Xem thêm: blessing, approving, favorable reception, favourable reception, commendation

  Source:
  Category:

  approval

  approval /ə’pru:vəl/

  • danh từ
   • sự tán thành, sự đồng ý, sự chấp thuận
    • to nod in approval: gật đầu, đồng ý
    • to give one’s approval to a plan: tán thành một kế hoạch
    • to meet with approval: được sự đồng ý, được chấp thuận
    • on approval: (thương nghiệp) (như) on appro ((xem) appro)
   • sự phê chuẩn

   chấp nhận phê chuẩn

 • requiring approval: yêu cầu phê chuẩn
 • requiring official approval: yêu cầu phê chuẩn
 • requiring official approval: yêu cầu phê chuẩn chính thức
 • site approval: sự phê chuẩn hiện trường
 • Ngành: xây dựng

   sự chấp thuận sự đồng ý sự duyệt y

 • approval of drawings: sự duyệt y những bản vẽ
 •  sự phê chuẩn

 • site approval: sự phê chuẩn hiện trường
 •  sự tán thành thỏa thuận (duyệt)approval (for) chấp thuận (cho)approval log bản ghi phê duyệtapproval test sự thí nghiệm kiểm traapproval test sự thí nghiệm nghiệm thuapproval test sự thử kiểm traapproval test sự thử nghiệm thufinal approval sự phê duyệt cuối cùngproject approval sự phê duyệt thiết kếtype approval sự duyệt kiểutype approval test sự thử nghiệm thu tiêu biểu (máy) chuẩn nhận duyệt hạch chuẩn (sự phê chuẩn sau lúc xem xét) phê duyệt sự phê chuẩn sự phê chuẩn đồng ý sự tán thành thừa chuẩn thừa nhận ưng thuận

 • on approval: theo sự ưng thuận
 • approval sale

   bán cho trả lạiapproval sale bán được trả lạiapproval sale sự bán thửapproval test thí nghiệm giám địnhautomatic approval (system) hệ thống duyệt xét tự động (giấy phép nhập khẩu)certificate of approval giấy chấp thuậnfinal approval phê chuẩn tối hậugoods on approval hàng với thể trả lạigoods on approval hàng tiêu dùng thử chờ tậu (vừa ý mới thu tiền)goods on approval hàng giao thửgoods on approval hàng tậu nếu vừa ýletter of approval thư chấp nhậnletter of approval thư đồng ýon approval tậu nếu vừa ýon approval theo sự ưng ýon approval theo thỏa thuậnon approval với điều kiện hàng cho xempurchasing approval phê chuẩn với điều kiện. qualified approval phê chuẩn với điều kiệnsale on approval sự bán hàng tiêu dùng thửsell on approval bán cho trả lại nếu ko vừa ýsell on approval bán tiêu dùng thửsell on approval (to …) bán tiêu dùng thửshipping letter of approval thư chấp thuận chở hàngspending approval chuẩn chisubject to approval tùy thuộc sự chấp nhậnsubject to approval of import license còn chờ nhận giấy phép nhập khẩuunanimous approval of the buyer sự đồng ý nhất trí của bên tậu

  Thuật ngữ ngành Bảo hiểm

  APPROVAL

  Chấp nhận

  Việc tổ chức bảo hiểm chấp nhận giấy yêu cầu bảo hiểm với chữ ký của một viên chức của tổ chức bảo hiểm trên đơn. Viên chức này phải là người với quyền ký. Người đó thường là chủ toạ hay là giám đốc tổ chức. Đại lý bán bảo hiểm thông thường ko với quyền ký chấp nhận đơn bảo hiểm.

  Việc tổ chức bảo hiểm chấp nhận giấy yêu cầu bảo hiểm với chữ ký của một viên chức của tổ chức bảo hiểm trên đơn. Viên chức này phải là người với quyền ký. Người đó thường là chủ toạ hay là giám đốc tổ chức. Đại lý bán bảo hiểm thông thường ko với quyền ký chấp nhận đơn bảo hiểm.

  Xem thêm:

  Xem thêm:

  Bạn đang đọc:

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): approval, disapproval, approve, disapprove, approving, disapproving, approvingly

  Xem thêm: blessing, approving, favorable reception, favourable reception, commendation

  Source:
  Category:

  Tham khảo thêm: “approval” là gì? Nghĩa của từ approval trong tiếng Việt. Tự điển Anh-Việt

  Related Posts