applications tiếng Anh là gì?

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết applications tiếng Anh là gì?, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết applications tiếng Anh là gì? bên dưới

applications tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng applications trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ applications tiếng Anh

Tự vị Anh Việt


applications
(phát âm với thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ applications

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc:

Khái niệm – Khái niệm

applications tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ applications trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này vững chắc bạn sẽ biết từ applications tiếng Anh tức là gì.

application /,æpli’keiʃn/

* danh từ
– sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)
=the application of a plaster to a wound+ sự đắp thuốc vào vết thương
– vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
– sự sử dụng, sự ứng dụng, sự ứng dụng
=medicine for external application+ thuốc sử dụng ngoài da
– sự chuyên cần, sự chuyên tâm
=a man of close application+ một người rất chuyên cần
– lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
=application for a job+ đơn xin việc làm
=to make an application to someone for something+ gửi đơn cho người nào để xin việc gì
=to put in an application+ đệ đơn xin, gửi đơn xin

application
– (Tech) ứng dụng; chương trình ứng dụng

application
– phép trải, sự ứng dụng

Xem thêm:

Thuật ngữ liên quan tới applications

Xem thêm:

Tóm lại nội dung ý nghĩa của applications trong tiếng Anh

applications với tức là: application /,æpli’keiʃn/* danh từ- sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)=the application of a plaster to a wound+ sự đắp thuốc vào vết thương- vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra- sự sử dụng, sự ứng dụng, sự ứng dụng=medicine for external application+ thuốc sử dụng ngoài da- sự chuyên cần, sự chuyên tâm=a man of close application+ một người rất chuyên cần- lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin=application for a job+ đơn xin việc làm=to make an application to someone for something+ gửi đơn cho người nào để xin việc gì=to put in an application+ đệ đơn xin, gửi đơn xinapplication- (Tech) ứng dụng; chương trình ứng dụngapplication- phép trải, sự ứng dụng

Đây là cách sử dụng applications tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ applications tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

application / tiếng Anh là gì?
æpli’keiʃn/* danh từ- sự gắn vào tiếng Anh là gì?
sự áp vào tiếng Anh là gì?
sự ghép vào tiếng Anh là gì?
sự đính vào tiếng Anh là gì?
sự đắp vào tiếng Anh là gì?
sự tra vào ((cũng) appliance)=the application of a plaster to a wound+ sự đắp thuốc vào vết thương- vật gắn tiếng Anh là gì?
vật áp tiếng Anh là gì?
vật ghép tiếng Anh là gì?
vật đính tiếng Anh là gì?
vật đắp tiếng Anh là gì?
vật tra- sự sử dụng tiếng Anh là gì?
sự ứng dụng tiếng Anh là gì?
sự ứng dụng=medicine for external application+ thuốc sử dụng ngoài da- sự chuyên cần tiếng Anh là gì?
sự chuyên tâm=a man of close application+ một người rất chuyên cần- lời xin tiếng Anh là gì?
lời thỉnh cầu tiếng Anh là gì?
đơn xin=application for a job+ đơn xin việc làm=to make an application to someone for something+ gửi đơn cho người nào để xin việc gì=to put in an application+ đệ đơn xin tiếng Anh là gì?
gửi đơn xinapplication- (Tech) ứng dụng tiếng Anh là gì?
chương trình ứng dụngapplication- phép trải tiếng Anh là gì?
sự ứng dụng

Source:
Category:

applications tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng applications trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ applications tiếng Anh

Tự vị Anh Việt


applications
(phát âm với thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ applications

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc:

Khái niệm – Khái niệm

applications tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ applications trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này vững chắc bạn sẽ biết từ applications tiếng Anh tức là gì.

application /,æpli’keiʃn/

* danh từ
– sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)
=the application of a plaster to a wound+ sự đắp thuốc vào vết thương
– vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
– sự sử dụng, sự ứng dụng, sự ứng dụng
=medicine for external application+ thuốc sử dụng ngoài da
– sự chuyên cần, sự chuyên tâm
=a man of close application+ một người rất chuyên cần
– lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
=application for a job+ đơn xin việc làm
=to make an application to someone for something+ gửi đơn cho người nào để xin việc gì
=to put in an application+ đệ đơn xin, gửi đơn xin

application
– (Tech) ứng dụng; chương trình ứng dụng

application
– phép trải, sự ứng dụng

Xem thêm:

Thuật ngữ liên quan tới applications

Xem thêm:

Tóm lại nội dung ý nghĩa của applications trong tiếng Anh

applications với tức là: application /,æpli’keiʃn/* danh từ- sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance)=the application of a plaster to a wound+ sự đắp thuốc vào vết thương- vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra- sự sử dụng, sự ứng dụng, sự ứng dụng=medicine for external application+ thuốc sử dụng ngoài da- sự chuyên cần, sự chuyên tâm=a man of close application+ một người rất chuyên cần- lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin=application for a job+ đơn xin việc làm=to make an application to someone for something+ gửi đơn cho người nào để xin việc gì=to put in an application+ đệ đơn xin, gửi đơn xinapplication- (Tech) ứng dụng; chương trình ứng dụngapplication- phép trải, sự ứng dụng

Đây là cách sử dụng applications tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ applications tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

application / tiếng Anh là gì?
æpli’keiʃn/* danh từ- sự gắn vào tiếng Anh là gì?
sự áp vào tiếng Anh là gì?
sự ghép vào tiếng Anh là gì?
sự đính vào tiếng Anh là gì?
sự đắp vào tiếng Anh là gì?
sự tra vào ((cũng) appliance)=the application of a plaster to a wound+ sự đắp thuốc vào vết thương- vật gắn tiếng Anh là gì?
vật áp tiếng Anh là gì?
vật ghép tiếng Anh là gì?
vật đính tiếng Anh là gì?
vật đắp tiếng Anh là gì?
vật tra- sự sử dụng tiếng Anh là gì?
sự ứng dụng tiếng Anh là gì?
sự ứng dụng=medicine for external application+ thuốc sử dụng ngoài da- sự chuyên cần tiếng Anh là gì?
sự chuyên tâm=a man of close application+ một người rất chuyên cần- lời xin tiếng Anh là gì?
lời thỉnh cầu tiếng Anh là gì?
đơn xin=application for a job+ đơn xin việc làm=to make an application to someone for something+ gửi đơn cho người nào để xin việc gì=to put in an application+ đệ đơn xin tiếng Anh là gì?
gửi đơn xinapplication- (Tech) ứng dụng tiếng Anh là gì?
chương trình ứng dụngapplication- phép trải tiếng Anh là gì?
sự ứng dụng

Source:
Category:

Tham khảo thêm: applications tiếng Anh là gì?

Related Posts