ANZ là gì? -định nghĩa ANZ

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết ANZ là gì? -định nghĩa ANZ, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết ANZ là gì? -định nghĩa ANZ bên dưới

ANZ là gì?

Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của ANZ ? Trên hình ảnh sau đây, bạn hoàn toàn sở hữu thể thấy những khái niệm chính của ANZ. Nếu bạn muốn, bạn cũng hoàn toàn sở hữu thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn hoàn toàn sở hữu thể san sẻ nó với bằng hữu của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tổng thể ý nghĩa của ANZ, vui mừng cuộn xuống. Danh sách rất đầy đủ những khái niệm được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng vần âm .

Ý nghĩa chính của ANZ

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của ANZ. Bạn sở hữu thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương nghiệp, vui lòng xuất bản hình ảnh của khái niệm ANZ trên trang web của bạn.
Hình ảnh sau đây trình diễn ý nghĩa được sử dụng thông dụng nhất của ANZ. Bạn hoàn toàn sở hữu thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bằng hữu qua email. Nếu bạn là quản trị website của website phi thương nghiệp, sung sướng xuất bản hình ảnh của khái niệm ANZ trên website của bạn .

Tất cả những khái niệm của ANZ

Như đã kể ở trên, bạn sẽ thấy tất cả những ý nghĩa của ANZ trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng chữ dòng.Bạn sở hữu thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng khái niệm, bao gồm những khái niệm bằng tiếng Anh và tiếng nói địa phương của bạn. từ viết tắtĐịnh nghĩaANZAir New ZealandANZKhảo cổ học ở New ZealandANZLiên kết những tờ báo của ZimbabweANZSân bay tiếng ồn khuANZÚc và New ZealandANZÚc và New Zealand nhà băng Group Limited

ANZ đứng trong văn bản

Tóm lại, ANZ là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách ANZ được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn sở hữu thể xem tất cả ý nghĩa của ANZ: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của ANZ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của hạ tầng dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của ANZ cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Người thương Đào Nha, Nga, vv Bạn sở hữu thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của ANZ trong những tiếng nói khác của 42.

Tóm lại, ANZ là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách ANZ được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn sở hữu thể xem tất cả ý nghĩa của ANZ: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của ANZ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của hạ tầng dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của ANZ cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Người thương Đào Nha, Nga, vv Bạn sở hữu thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của ANZ trong những tiếng nói khác của 42.

Bạn đang đọc:

Xem thêm:

Xem thêm:

Như đã kể ở trên, bạn sẽ thấy toàn bộ những ý nghĩa của ANZ trong bảng sau. Xin biết rằng toàn bộ những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng vần âm. Bạn hoàn toàn sở hữu thể nhấp vào link ở bên phải để xem thông tin cụ thể của từng khái niệm, gồm sở hữu những khái niệm bằng tiếng Anh và ngôn từ địa phương của bạn .

Source:
Category:

ANZ là gì?

Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của ANZ ? Trên hình ảnh sau đây, bạn hoàn toàn sở hữu thể thấy những khái niệm chính của ANZ. Nếu bạn muốn, bạn cũng hoàn toàn sở hữu thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn hoàn toàn sở hữu thể san sẻ nó với bằng hữu của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tổng thể ý nghĩa của ANZ, vui mừng cuộn xuống. Danh sách rất đầy đủ những khái niệm được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng vần âm .

Ý nghĩa chính của ANZ

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của ANZ. Bạn sở hữu thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương nghiệp, vui lòng xuất bản hình ảnh của khái niệm ANZ trên trang web của bạn.
Hình ảnh sau đây trình diễn ý nghĩa được sử dụng thông dụng nhất của ANZ. Bạn hoàn toàn sở hữu thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bằng hữu qua email. Nếu bạn là quản trị website của website phi thương nghiệp, sung sướng xuất bản hình ảnh của khái niệm ANZ trên website của bạn .

Tất cả những khái niệm của ANZ

Như đã kể ở trên, bạn sẽ thấy tất cả những ý nghĩa của ANZ trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng chữ dòng.Bạn sở hữu thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng khái niệm, bao gồm những khái niệm bằng tiếng Anh và tiếng nói địa phương của bạn. từ viết tắtĐịnh nghĩaANZAir New ZealandANZKhảo cổ học ở New ZealandANZLiên kết những tờ báo của ZimbabweANZSân bay tiếng ồn khuANZÚc và New ZealandANZÚc và New Zealand nhà băng Group Limited

ANZ đứng trong văn bản

Tóm lại, ANZ là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách ANZ được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn sở hữu thể xem tất cả ý nghĩa của ANZ: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của ANZ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của hạ tầng dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của ANZ cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Người thương Đào Nha, Nga, vv Bạn sở hữu thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của ANZ trong những tiếng nói khác của 42.

Tóm lại, ANZ là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách ANZ được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn sở hữu thể xem tất cả ý nghĩa của ANZ: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của ANZ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của hạ tầng dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của ANZ cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Người thương Đào Nha, Nga, vv Bạn sở hữu thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của ANZ trong những tiếng nói khác của 42.

Bạn đang đọc:

Xem thêm:

Xem thêm:

Như đã kể ở trên, bạn sẽ thấy toàn bộ những ý nghĩa của ANZ trong bảng sau. Xin biết rằng toàn bộ những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng vần âm. Bạn hoàn toàn sở hữu thể nhấp vào link ở bên phải để xem thông tin cụ thể của từng khái niệm, gồm sở hữu những khái niệm bằng tiếng Anh và ngôn từ địa phương của bạn .

Source:
Category:

Tham khảo thêm: ANZ là gì? -định nghĩa ANZ

Related Posts