ANT+ là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết ANT+ là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết ANT+ là gì? Khái niệm và giảng giải ý nghĩa bên dưới

Khái niệm ANT+ là gì?

ANT+ là ANT +. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ANT+ – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Kỹ thuật thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

ANT + là một năng lực chuyển giao ko dây thích hợp hoàn toàn mang thể được sử dụng với giao thức ANT cơ bản. ANT + là một mạng lưới quản trị mà hoàn toàn mang thể tích lũy, chuyển giao và cảm ứng tích tụ tài liệu. Nó được sử dụng hầu hết trong thể thao, coi ngó sức khỏe thể chất và y tế nhà ứng dụng, ví dụ tiêu biểu như trong theo dõi nhịp tim, cảm ứng véc tơ vận tốc tức thời và những thiết bị GPS nhỏ. Tính tới năm 2011, ANT + được sử dụng bởi hơn 30 đơn vị sản xuất trong một số ít thiết bị khác nhau. ANT + được duy trì và thôi thúc bởi những ANT + Alliance, một Trụ sở của Garmin Ltd .

Giảng giải ý nghĩa

ANT + cho phép thông tin cảm biến được thu thập, theo dõi và chuyển bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua giao tiếp ko dây với những sản phẩm ANT + khác. Ví dụ, ANT + kỹ thuật mang thể cho phép một máy tính chu kỳ để đo nhịp tim của một người đi xe đạp và tốc độ thông qua cảm biến và dây truyền thông tin đó để một thiết bị. ANT + tín hiệu được truyền qua một tần số 2,4 GHz band giấy phép miễn phí, cho phép ANT + thiết bị để phân phối thông tin liên lạc ko dây chất lượng cao trong lúc lợi dụng công suất thấp, thu-chi phí thấp. ANT + còn nổi tiếng với tốc độ truyền nhanh over-the-air và khả năng làm việc với những thuần tuý để cấu hình mạng phức tạp, bao gồm peer-to-peer, ngôi sao, cây và lưới topologies.ANT + mang một số đối thủ khó khăn trên thị trường, bao gồm Zigbee, Z-Wave và Bluetooth 4.

Xem thêm:

Xem thêm:

Bạn đang đọc:

What is the ANT+? – Definition

ANT + is an interoperable wireless transfer capability that can be used with the basic ANT protocol. ANT + is a managed network that is able to collect, transfer and store sensor data. It is mainly used in sports, wellness and home health applications, such as in heart rate monitors, speed sensors and small GPS devices. As of 2011, ANT + is used by more than 30 manufacturers in a number of different devices. ANT + is maintained and promoted by the ANT + Alliance, a subsidiary of Garmin Ltd .

Understanding the ANT+

ANT + allows sensor information to be gathered, tracked and transferred anywhere and anytime via wireless communication with other ANT + products. For example, ANT + technology can allow a cycle computer to measure a cyclist’s heart rate and speed through sensors and wirelessly transmit that information to a device. ANT + signals are transmitted over a 2.4 GHz license-free band, allowing ANT + devices to provide high-quality wireless communication while taking advantage of low-power, low-cost transceivers. ANT + is also known for fast over-the-air transmission rates and its ability to work with simple to complex network configurations, including peer-to-peer, star, tree and mesh topologies. ANT + has several competitors in the market, including Zigbee, Z-Wave and Bluetooth 4 .

Thuật ngữ liên quan

 • ZigBee
 • Z-Wave
 • Global Positioning System (GPS)
 • Bluetooth 4.0
 • Managed Network
 • Interoperability
 • Industrial, Scientific and Medical Radio Band (ISM Band)
 • Bluetooth
 • Hacking Tool
 • Geotagging

Source: ANT+ là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source:
Category:

Khái niệm ANT+ là gì?

ANT+ là ANT +. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ANT+ – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Kỹ thuật thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

ANT + là một năng lực chuyển giao ko dây thích hợp hoàn toàn mang thể được sử dụng với giao thức ANT cơ bản. ANT + là một mạng lưới quản trị mà hoàn toàn mang thể tích lũy, chuyển giao và cảm ứng tích tụ tài liệu. Nó được sử dụng hầu hết trong thể thao, coi ngó sức khỏe thể chất và y tế nhà ứng dụng, ví dụ tiêu biểu như trong theo dõi nhịp tim, cảm ứng véc tơ vận tốc tức thời và những thiết bị GPS nhỏ. Tính tới năm 2011, ANT + được sử dụng bởi hơn 30 đơn vị sản xuất trong một số ít thiết bị khác nhau. ANT + được duy trì và thôi thúc bởi những ANT + Alliance, một Trụ sở của Garmin Ltd .

Giảng giải ý nghĩa

ANT + cho phép thông tin cảm biến được thu thập, theo dõi và chuyển bất cứ đâu và bất cứ lúc nào thông qua giao tiếp ko dây với những sản phẩm ANT + khác. Ví dụ, ANT + kỹ thuật mang thể cho phép một máy tính chu kỳ để đo nhịp tim của một người đi xe đạp và tốc độ thông qua cảm biến và dây truyền thông tin đó để một thiết bị. ANT + tín hiệu được truyền qua một tần số 2,4 GHz band giấy phép miễn phí, cho phép ANT + thiết bị để phân phối thông tin liên lạc ko dây chất lượng cao trong lúc lợi dụng công suất thấp, thu-chi phí thấp. ANT + còn nổi tiếng với tốc độ truyền nhanh over-the-air và khả năng làm việc với những thuần tuý để cấu hình mạng phức tạp, bao gồm peer-to-peer, ngôi sao, cây và lưới topologies.ANT + mang một số đối thủ khó khăn trên thị trường, bao gồm Zigbee, Z-Wave và Bluetooth 4.

Xem thêm:

Xem thêm:

Bạn đang đọc:

What is the ANT+? – Definition

ANT + is an interoperable wireless transfer capability that can be used with the basic ANT protocol. ANT + is a managed network that is able to collect, transfer and store sensor data. It is mainly used in sports, wellness and home health applications, such as in heart rate monitors, speed sensors and small GPS devices. As of 2011, ANT + is used by more than 30 manufacturers in a number of different devices. ANT + is maintained and promoted by the ANT + Alliance, a subsidiary of Garmin Ltd .

Understanding the ANT+

ANT + allows sensor information to be gathered, tracked and transferred anywhere and anytime via wireless communication with other ANT + products. For example, ANT + technology can allow a cycle computer to measure a cyclist’s heart rate and speed through sensors and wirelessly transmit that information to a device. ANT + signals are transmitted over a 2.4 GHz license-free band, allowing ANT + devices to provide high-quality wireless communication while taking advantage of low-power, low-cost transceivers. ANT + is also known for fast over-the-air transmission rates and its ability to work with simple to complex network configurations, including peer-to-peer, star, tree and mesh topologies. ANT + has several competitors in the market, including Zigbee, Z-Wave and Bluetooth 4 .

Thuật ngữ liên quan

 • ZigBee
 • Z-Wave
 • Global Positioning System (GPS)
 • Bluetooth 4.0
 • Managed Network
 • Interoperability
 • Industrial, Scientific and Medical Radio Band (ISM Band)
 • Bluetooth
 • Hacking Tool
 • Geotagging

Source: ANT+ là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source:
Category:

Tham khảo thêm: ANT+ là gì? Khái niệm và giảng giải ý nghĩa

Related Posts