Accounting là gì

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Accounting là gì, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Accounting là gì bên dưới

Bạn đang xem:

*

Kế toán (Accounting)

Kế toán ( tiếng Anh : Accounting ) là trật tự phân loại, ghi chép, tổng hợp những hiện tượng kỳ lạ kinh tế tài chính phát sinh tại một doanh nghiệp nhằm mục đích phân phối thông tin về tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp cho những đối tượng người tiêu sử dụng sử dụng thông tin. Bạn đang xem : Accounting là gì


Kế toán trong tiếng Anh làAccounting.

Kế toán là quá trình phân loại, ghi chép, tổng hợp những hiện tượng kinh tế phát sinh tại một doanh nghiệp nhằm sản xuất thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho những đối tượng sử dụng thông tin.

Nhiệm vụ của kế toán

– Ghi nhận, phản ánh những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một tổ chức, một đơn vị kinh tế trên hạ tầng những chứng từ kế toán

Bạn đang đọc: Accounting là gì

Phân loại và tập hợp những nghiệp vụ: Kế toán tập trung những nghiệp vụ cùng loại với nhau để theo dõi và quản lí từng loại nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp

Tổng hợp số liệu: Sau một kì kinh doanh, kế toán sẽ tổng hợp những nghiệp vụ đã được phản ánh và xếp loại trong sổ sách kế toán. Tổng hợp mang tức là tính ra tổng số của từng loại nghiệp vụ cần quản lí, sắp xếp và trình bày trên báo tài chính

Phân phối số liệu cho nhà quản lí và những đối tượng liên quan: Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là sản xuất số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của một đơn vị kế toán bằng những báo cáo kế toán

Vai trò của kế toán trong một tổ chức

Những thông tin kế toán tạo điều kiện cho nhà quản lí nhìn nhận được năng lượng khó khăn đối đầu của doanh nghiệp trên thị trường. Từ đó, doanh nghiệp sẽ đưa ra những kế hoạch kinh doanh thương nghiệp tương thích để tăng chất lượng loại sản phẩm, nhà sản xuất giúp lan rộng ra thị trường, tăng lệch giá và doanh thu .Về cơ bản, kế toán là một phương pháp thống kê giám sát, phân phối thông tin phân phối nhu yếu kinh tế tài chính của toàn xã hội. Những nhu yếu thông tin ít hay nhiều, thô sơ hay phức tạp đều mang chung tính chất là biểu lộ bằng tiền về tình hình sử dụng và sự dịch chuyển những tài nguyên kinh tế tài chính .

Những khái niệm kế toán được thừa nhận

1. Khái niệm cân đối kế toán (Dual aspect concept)

Tài sản = Nguồn vốnHay Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

2. Khái niệm thước đo tiền tệ (Money measurement concept)

Kế toán phải qui đổi toàn bộ vấn đề thuộc đối tượng người tiêu sử dụng của kế toán về một đơn vị chức năng như nhau là tiền tệ ( ở Nước Ta là đồng Nước Ta ) .

3. Khái niệm tổ chức – đơn vị kế toán (Entity concept)

Về mặt kế toán, mỗi doanh nghiệp được xem là một tổ chức độc lập với chủ sở hữu, độc lập với doanh nghiệp khác.

Xem thêm: Sửa Lỗi Màn Hình đen Trong Phiên Bản 7

Xem thêm: Yakuza – Wikipedia tiếng Việt

4. Khái niệm hoạt động liên tục (Going – concern concept)

Kế toán giả thuyết rằng một doanh nghiệp sẽ liên tục hoạt động tiêu khiển liên tục ko thời hạn trừ lúc mang sự khẳng định kiên cố chắc như đinh về việc giải thể .

5. Khái niệm giá gốc (Historical Cost concept)

Mọi gia tài của doanh nghiệp tậu vào được ghi nhận theo giá gốc, ko chịu tác động tác động của giá thị trường :- Giá gốc của gia tài được tính theo số tiền hoặc khoản tương tự tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo trị giá phối hợp và hợp lý của gia tài đó vào thời kì gia tài được ghi nhận .- Giá gốc của gia tài ko được đổi khác trừ lúc mang lao lý khác trong chuẩn mực kế toán đơn cử .Nguyên tắc này nhằm mục đích ghi nhận đúng thực tiễn khách quan của trị giá gia tài lúc hình thành. Vì vậy, cần phân biệt giữa giá gốc của gia tài và trị giá thực tiễn của gia tài .

6. Khái niệm thận trọng (Convervatism concept)

Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận lúc mang những bằng cớ kiên cố về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn mức giá phải được ghi nhận lúc mang bằng cớ về khả năng phát sinh.

7. Khái niệm hoàn toàn mang thể triển khai ( Realization concept )

Ghi nhận, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng thực tế. Ví dụ, chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng lúc việc giao hàng đã hoàn thành, người tậu chấp nhận trả tiền.

Xem thêm: đi đường Quyền Sở hữu Nghĩa Là Gì, Trào Lưu đi đường Quyền Là Gì

Xem thêm: 3*** Ánh sáng là gì? Ánh sáng đơn sắc là gì?

8. Khái niệm thích hợp (Matching concept)

Việc ghi nhận doanh thu và mức giá phải thích hợp với nhau. Lúc ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản mức giá tương ứng mang liên quan tới việc tạo ra doanh thu đó.

Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

Source: https://blogchiaseaz.com
Category: Hỏi Đáp

Tham khảo thêm: Accounting là gì

Related Posts