5 hình thức đầu tư theo luật đầu tư năm 2020

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết 5 hình thức đầu tư theo luật đầu tư năm 2020, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết 5 hình thức đầu tư theo luật đầu tư năm 2020 bên dưới

5 hình thức đầu tư theo luật đầu tư năm 2020

Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 lên nền kinh tế trong nước và toàn cầu, Việt Nam vẫn vươn lên là điểm sáng thu hút vốn đầu tư FDI và được giới đầu tư giám định cao. Trong bối cảnh này, sự điều chỉnh pháp luật về đầu tư là trọng tâm được những nhà đầu tư đặc trưng quan tâm.
Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và khởi đầu mang hiệu lực từ 01/01/2020 đã mang sự điều chỉnh so với Luật đầu tư số 67/2014/QH13, trong đó mang quy định về hình thức đầu tư, cụ thể như sau:
Khác với Luật đầu tư 2014, luật đầu tư 2020 dành hẳn Điều 21 liệt kê những hình thức đầu tư, bao gồm:
1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
2. Đầu tư góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp.
3. Thực hiện dự án đầu tư.
4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
5. Những hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Điểm qua những hình thức đầu tư trên mang thể thấy Luật đầu tư 2020 đã ko liệt kê và quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) như trước. Lý giải cho sự thay đổi này là sự ra đời của Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng sẽ mang hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Tương tự, Quốc hội đã quyết định ban hành một luật riêng, xây dựng khung pháp lý mang hiệu lực cao hơn, ổn định hơn so với việc chỉ ngừng ở mức quy định trong Nghị định như trước đây để bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của những pháp luật khác.
Trước kia, quy định chi tiết cho hoạt động PPP chỉ ngừng ở cấp nghị định, chịu sự điều chỉnh của nhiều Luật khác nhau như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Quản lý nợ công…; Khung pháp lý ở cấp nghị định sẽ ko ổn định, liên tục phải điều chỉnh, gây nhiều bất lợi cho cả phía nhà nước và doanh nghiệp lúc thực hiện những dự án PPP mang quy mô đầu tư to, dài hạn.
Thứ hai, việc xây dựng khung pháp lý mang hiệu lực cao hơn, ổn định hơn giúp tránh được những rủi ro cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách. Hợp đồng dự án PPP thường kéo dài từ 20-30 năm. Nhà đầu tư cũng như những bên cho vay thường yêu cầu tính vững bền của những quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng. Luật PPP được ban hành là hạ tầng cho việc hoàn thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng hạ tầng một cách vững bền, trong tương lai.
Thứ ba, Luật PPP hoàn thiện những cơ chế tổng thể bao gồm những hình thức tương trợ, ưu đãi và bảo đảm đầu tư từ phía Nhà nước cho nhà đầu tư để tăng tính quyến rũ của dự án, thu hút đầu tư mạnh mẽ cũng như bảo đảm việc thực hiện dự án thành công. Đây là chính sách then chốt của Luật PPP, được nhiều nhà đầu tư, tổ chức quốc tế quan tâm và giám định là bước tiến trong chính sách thu hút đầu tư qua PPP tại Việt Nam.
Luật PPP với sự kế thừa những quy định tốt đã và đang thực hiện, đồng thời bổ sung những nội dung mới, quan yếu bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho những dự án PPP trong thời kì tới.

Tham khảo tin tưc của IPIC:

Bạn đang đọc:

Vấn đề pháp lý và những tranh chấp trong hợp đồng thiết kế xây dựng thường gặp .
Tham nhũng trong nghành tư hoàn toàn mang thể bị khắc phục và xử lý hình sự .
Đăng ký vốn điều lệ, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp .
Doanh nghiệp Luật IPIC tư vấn thành công xuất sắc dự án Bất Động Sản đốt rác phát điện tiên phong ở TP. Hà Nội của tập đoàn to Hitachi Zosen và Tập đoàn T&T .

Doanh nghiệp Luật IPIC tư vấn thành công Giấy phép Nhà Thầu cho Doanh nghiệp SAMSUNG ENGINEERING tại tổ hợp hóa dầu miền nam.

Xem thêm:

Còn với 5 hình thức đầu tư tại luật đầu tư 2020 IPIC xin đưa ra những phân tích chi tiết từng hình thức để Quý nhà đầu tư mang chiếc nhìn rõ hơn về những quy định mà Luật mới vận dụng.
1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:
Theo quy định thì nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật hiện hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật đầu tư 2020, bao gồm: 
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
b) Hình thức đầu tư;
c) Phạm vi hoạt động đầu tư;
d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Ngoài ra, luật mới cũng quy định “Trước lúc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải mang dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh và quỹ đầu tư khởi nghiệp thông minh theo quy định của pháp luật về tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Tương tự, Luật Đầu tư năm 2020 bổ sung 2 trường hợp ngoại lệ ko cần phải mang dự án và Giấy chứng thực đăng ký đầu tư là “trường hợp thành lập DN nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh và quỹ đầu tư khởi nghiệp thông minh theo quy định của pháp luật về tương trợ DN nhỏ và vừa”. Để tạo thuận lợi cho đầu tư khởi nghiệp thông minh, Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung quy định ko yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải mang dự án đầu tư và cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư trước lúc thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh và quỹ đầu tư khởi nghiệp thông minh theo quy định của pháp luật về tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22. Đây được xem là sự ghi nhận cụ thể của luật đầu tư lúc nhà nước ta ngày càng quan tâm tới doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh, những giải pháp tương trợ những DNKNST của Chính phủ ngày càng phổ biến và tập trung hơn, cả về mục tiêu, cách thức triển khai lẫn quy mô tương trợ.
2. Đầu tư góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp.
Luật đầu tư 2020 quy định Nhà đầu tư mang quyền góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng những quy định, điều kiện sau:
a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.
Ngoài ra quy định về những trường hợp Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, tìm cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế cũng mang sự thay đổi so với luật cũ. Như trường hợp Luật đầu tư 2014 quy định “Việc góp vốn, tìm cổ phần, phần vốn góp dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế” thì nay Luật đầu tư 2020 quy định như sau “Việc góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp dẫn tới việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong những trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài lúc nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế”. Tương tự, Luật Đầu tư 2020 đã điều chỉnh tiêu chí xác định tổ chức kinh tế mang vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào việc nắm giữ vốn điều lệ từ 51% trở lên thành việc nắm giữ vốn điều lệ từ 50% trở lên để bảo đảm thích hợp và thống nhất với quy định về mức cổ phần chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điểm b Khoản 2 Điều 26).
Luật mới cũng bổ sung thêm trường hợp “Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế mang Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác mang tác động tới quốc phòng, an ninh”.
Tương tự, Luật đầu tư mới đã hoàn thiện, bổ sung những dụng cụ cần thiết nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, bảo đảm an ninh quốc phòng theo hướng xem xét những điều kiện an ninh, quốc phòng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp, góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp tại những doanh nghiệp ở đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển hoặc những khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.
3. Thực hiện dự án đầu tư.
Điều 23 Luật đầu tư 2020 quy định như sau:
Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài lúc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Mang nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc mang tất cả thành viên hợp danh là tư nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là tổ chức hợp danh;
b) Mang tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
c) Mang nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Tương tự, những quy định về đầu tư theo hình thức này hầu như giữ nguyên, kế thừa lại quy định tại Luật đầu tư 2014, chỉ khác về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trên 50% là tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài (so với quy định trước đây là từ 51% trở lên) để bảo đảm thích hợp và thống nhất với quy định về mức cổ phần chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điểm b Khoản 2 Điều 26).
4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC về cơ bản giữ nguyên quy định tại Luật đầu tư 2014: Hợp đồng BCC được ký kết giữa những nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa những nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.
5. Những hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
Thay vì chỉ quy định cụ thể về 5 hình thức đầu tư như trước đây, Luật đầu tư 2020 dự liệu thêm “Những hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ”. Tương tự, trước sự phát triển ko ngừng của nền kinh tế, những quy định pháp luật đưa ra cũng ko còn mang tính rập khuôn, bó hẹp nữa mà luôn là quy định mở cho thấy chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng linh động chào đón những hình thức đầu tư, loại hình kinh tế mới xuất hiện trong tương lai. Nhìn chung quy định đầu tư của Việt Nam rất thông thoáng, nhiều ưu đãi và ngày càng hoàn thiện là thời cơ tốt cho nhà đầu tư muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tham khảo thư tư vấn liên quan ngành nghề vận tải:

Thành lập tổ chức mang vốn quốc tế trong nghành nghề nhà sản xuất vận tải đường bộ, logistic ;

Tư vấn thành lập tổ chức 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải hàng hoá;

Xem thêm:

Tư vấn xây dựng tổ chức mang vốn đầu tư quốc tế cho thuê xe xe tương đối ;
Tư vấn xây dựng tổ chức mang vốn đầu tư quốc tế kinh doanh thương nghiệp dịch đại lý vận tải đường bộ

Trân trọng!
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Trạng sư Nguyễn Trinh Đức

Source:
Category:

5 hình thức đầu tư theo luật đầu tư năm 2020

Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 lên nền kinh tế trong nước và toàn cầu, Việt Nam vẫn vươn lên là điểm sáng thu hút vốn đầu tư FDI và được giới đầu tư giám định cao. Trong bối cảnh này, sự điều chỉnh pháp luật về đầu tư là trọng tâm được những nhà đầu tư đặc trưng quan tâm.
Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và khởi đầu mang hiệu lực từ 01/01/2020 đã mang sự điều chỉnh so với Luật đầu tư số 67/2014/QH13, trong đó mang quy định về hình thức đầu tư, cụ thể như sau:
Khác với Luật đầu tư 2014, luật đầu tư 2020 dành hẳn Điều 21 liệt kê những hình thức đầu tư, bao gồm:
1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
2. Đầu tư góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp.
3. Thực hiện dự án đầu tư.
4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
5. Những hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Điểm qua những hình thức đầu tư trên mang thể thấy Luật đầu tư 2020 đã ko liệt kê và quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) như trước. Lý giải cho sự thay đổi này là sự ra đời của Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư cũng sẽ mang hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Tương tự, Quốc hội đã quyết định ban hành một luật riêng, xây dựng khung pháp lý mang hiệu lực cao hơn, ổn định hơn so với việc chỉ ngừng ở mức quy định trong Nghị định như trước đây để bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của những pháp luật khác.
Trước kia, quy định chi tiết cho hoạt động PPP chỉ ngừng ở cấp nghị định, chịu sự điều chỉnh của nhiều Luật khác nhau như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Quản lý nợ công…; Khung pháp lý ở cấp nghị định sẽ ko ổn định, liên tục phải điều chỉnh, gây nhiều bất lợi cho cả phía nhà nước và doanh nghiệp lúc thực hiện những dự án PPP mang quy mô đầu tư to, dài hạn.
Thứ hai, việc xây dựng khung pháp lý mang hiệu lực cao hơn, ổn định hơn giúp tránh được những rủi ro cho nhà đầu tư trong trường hợp thay đổi chính sách. Hợp đồng dự án PPP thường kéo dài từ 20-30 năm. Nhà đầu tư cũng như những bên cho vay thường yêu cầu tính vững bền của những quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng. Luật PPP được ban hành là hạ tầng cho việc hoàn thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng hạ tầng một cách vững bền, trong tương lai.
Thứ ba, Luật PPP hoàn thiện những cơ chế tổng thể bao gồm những hình thức tương trợ, ưu đãi và bảo đảm đầu tư từ phía Nhà nước cho nhà đầu tư để tăng tính quyến rũ của dự án, thu hút đầu tư mạnh mẽ cũng như bảo đảm việc thực hiện dự án thành công. Đây là chính sách then chốt của Luật PPP, được nhiều nhà đầu tư, tổ chức quốc tế quan tâm và giám định là bước tiến trong chính sách thu hút đầu tư qua PPP tại Việt Nam.
Luật PPP với sự kế thừa những quy định tốt đã và đang thực hiện, đồng thời bổ sung những nội dung mới, quan yếu bảo đảm tính đặc thù của đầu tư PPP, tạo môi trường pháp lý ổn định hơn cho những dự án PPP trong thời kì tới.

Tham khảo tin tưc của IPIC:

Bạn đang đọc:

Vấn đề pháp lý và những tranh chấp trong hợp đồng thiết kế xây dựng thường gặp .
Tham nhũng trong nghành tư hoàn toàn mang thể bị khắc phục và xử lý hình sự .
Đăng ký vốn điều lệ, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp .
Doanh nghiệp Luật IPIC tư vấn thành công xuất sắc dự án Bất Động Sản đốt rác phát điện tiên phong ở TP. Hà Nội của tập đoàn to Hitachi Zosen và Tập đoàn T&T .

Doanh nghiệp Luật IPIC tư vấn thành công Giấy phép Nhà Thầu cho Doanh nghiệp SAMSUNG ENGINEERING tại tổ hợp hóa dầu miền nam.

Xem thêm:

Còn với 5 hình thức đầu tư tại luật đầu tư 2020 IPIC xin đưa ra những phân tích chi tiết từng hình thức để Quý nhà đầu tư mang chiếc nhìn rõ hơn về những quy định mà Luật mới vận dụng.
1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:
Theo quy định thì nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật hiện hành. Trong đó, nhà đầu tư trong nước đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật đầu tư 2020, bao gồm: 
a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
b) Hình thức đầu tư;
c) Phạm vi hoạt động đầu tư;
d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Ngoài ra, luật mới cũng quy định “Trước lúc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải mang dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh và quỹ đầu tư khởi nghiệp thông minh theo quy định của pháp luật về tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Tương tự, Luật Đầu tư năm 2020 bổ sung 2 trường hợp ngoại lệ ko cần phải mang dự án và Giấy chứng thực đăng ký đầu tư là “trường hợp thành lập DN nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh và quỹ đầu tư khởi nghiệp thông minh theo quy định của pháp luật về tương trợ DN nhỏ và vừa”. Để tạo thuận lợi cho đầu tư khởi nghiệp thông minh, Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung quy định ko yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải mang dự án đầu tư và cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư trước lúc thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh và quỹ đầu tư khởi nghiệp thông minh theo quy định của pháp luật về tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22. Đây được xem là sự ghi nhận cụ thể của luật đầu tư lúc nhà nước ta ngày càng quan tâm tới doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp thông minh, những giải pháp tương trợ những DNKNST của Chính phủ ngày càng phổ biến và tập trung hơn, cả về mục tiêu, cách thức triển khai lẫn quy mô tương trợ.
2. Đầu tư góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp.
Luật đầu tư 2020 quy định Nhà đầu tư mang quyền góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng những quy định, điều kiện sau:
a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.
Ngoài ra quy định về những trường hợp Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, tìm cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế cũng mang sự thay đổi so với luật cũ. Như trường hợp Luật đầu tư 2014 quy định “Việc góp vốn, tìm cổ phần, phần vốn góp dẫn tới nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế” thì nay Luật đầu tư 2020 quy định như sau “Việc góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp dẫn tới việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong những trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài lúc nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế”. Tương tự, Luật Đầu tư 2020 đã điều chỉnh tiêu chí xác định tổ chức kinh tế mang vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào việc nắm giữ vốn điều lệ từ 51% trở lên thành việc nắm giữ vốn điều lệ từ 50% trở lên để bảo đảm thích hợp và thống nhất với quy định về mức cổ phần chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điểm b Khoản 2 Điều 26).
Luật mới cũng bổ sung thêm trường hợp “Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế mang Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác mang tác động tới quốc phòng, an ninh”.
Tương tự, Luật đầu tư mới đã hoàn thiện, bổ sung những dụng cụ cần thiết nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, bảo đảm an ninh quốc phòng theo hướng xem xét những điều kiện an ninh, quốc phòng trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp, góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp tại những doanh nghiệp ở đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển hoặc những khu vực nhạy cảm về an ninh, quốc phòng.
3. Thực hiện dự án đầu tư.
Điều 23 Luật đầu tư 2020 quy định như sau:
Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài lúc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, tìm cổ phần, tìm phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Mang nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc mang tất cả thành viên hợp danh là tư nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là tổ chức hợp danh;
b) Mang tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
c) Mang nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Tương tự, những quy định về đầu tư theo hình thức này hầu như giữ nguyên, kế thừa lại quy định tại Luật đầu tư 2014, chỉ khác về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trên 50% là tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài (so với quy định trước đây là từ 51% trở lên) để bảo đảm thích hợp và thống nhất với quy định về mức cổ phần chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điểm b Khoản 2 Điều 26).
4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
Quy định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC về cơ bản giữ nguyên quy định tại Luật đầu tư 2014: Hợp đồng BCC được ký kết giữa những nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa những nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.
5. Những hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.
Thay vì chỉ quy định cụ thể về 5 hình thức đầu tư như trước đây, Luật đầu tư 2020 dự liệu thêm “Những hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ”. Tương tự, trước sự phát triển ko ngừng của nền kinh tế, những quy định pháp luật đưa ra cũng ko còn mang tính rập khuôn, bó hẹp nữa mà luôn là quy định mở cho thấy chính phủ Việt Nam đã sẵn sàng linh động chào đón những hình thức đầu tư, loại hình kinh tế mới xuất hiện trong tương lai. Nhìn chung quy định đầu tư của Việt Nam rất thông thoáng, nhiều ưu đãi và ngày càng hoàn thiện là thời cơ tốt cho nhà đầu tư muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tham khảo thư tư vấn liên quan ngành nghề vận tải:

Thành lập tổ chức mang vốn quốc tế trong nghành nghề nhà sản xuất vận tải đường bộ, logistic ;

Tư vấn thành lập tổ chức 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đại lý vận tải hàng hoá;

Xem thêm:

Tư vấn xây dựng tổ chức mang vốn đầu tư quốc tế cho thuê xe xe tương đối ;
Tư vấn xây dựng tổ chức mang vốn đầu tư quốc tế kinh doanh thương nghiệp dịch đại lý vận tải đường bộ

Trân trọng!
CÔNG TY LUẬT TNHH IPIC
Trạng sư Nguyễn Trinh Đức

Source:
Category:

Tham khảo thêm: 5 hình thức đầu tư theo luật đầu tư năm 2020

Related Posts